Chodník v ulici Solná cesta - oznámení občanům části města Sady

chodník Solná cesta.jpg Vážení občané, od 2. 6. 2022 budou zhotovitelem stavby firmou PORR a.s., v ulici Solná cesta v Sadech, započaty stavební práce na akci „Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště – Sady“, které potrvají do 29. 9. 022. Začátek úseku je od křížení ulic Větrná v Mařaticích - staničení 0,000 00 km po staničení km 0,883 00 - ulice Solná cesta v Sadech (zúžené místo, roh domu čp. 30).

Součástí stavby je rekonstrukce a rozšíření chodníků na šířku 1,5 m v průchozím profilu, úprava komunikace III/05 014 na šířku 6,0 m mezi obrubami, vytvoření míst pro přecházení, rekonstrukce a posunutí oboustranné autobusové zastávky v začátku úseku (od Uherského Hradiště), oprava plochy pro sběrné kontejnery, veřejné osvětlení, osvětlení zastávky a metropolitní síť.

Stavba bude prováděna po úsecích.

Dohled nad prováděním prací je zajištěn prostřednictvím technického dozoru a koordinátora bezpečnosti práce.

Stavba bezbariérové trasy bude spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 

Žádáme vás tímto o strpění nezbytných omezení, která v souvislosti s prováděním stavby vzniknou.

Před zahájením prací na jednotlivých úsecích stavby vás bude zhotovitel firma PORR a.s. informovat o průběhu stavební činnosti prostřednictvím informací umístěných do Vašich schránek na písemnosti.

Odbor investic Městkého úřadu Uherské Hradiště

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Marcela Uherková

T: 572 525 278
M: 606 318 863
E: Marcela.Uherkova@mesto-uh_cz