Chystáte se na opravy bydlení? Město Uherské Hradiště nabízí výhodný úvěr.

archi.jpg Požádejte město o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení a opravujte nebo rekonstruujte svoji nemovitost za výrazné finanční pomoci města.

Fond je určen k poskytování úvěrů na opravu, rekonstrukci a modernizaci nemovitostí určených k bydlení, vnějších přípojek týkajících se bydlení, a dále také zahrad a rekreačních objektů. Příjemcem úvěru může být fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, právnická osoba a církev nebo náboženská společnost, která je vlastníkem či spoluvlastníkem předmětu úvěru nacházejícím se v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice nebo Vésky.

Základní informace:

 1. žadatel musí být vlastníkem obytné budovy, bytu, zahrady či rekreačního objektu, na který úvěr žádá
 2. úvěr se poskytuje max. do výše 80% nákladů na opravu (max. však do výše 500 tis. Kč) s dobou splatnosti úvěru 6 let
 3. úroková sazba se odvíjí od ročního PRIBORU ČNB, který je snížen v závislosti na předmětu opravy až na polovinu (aktuální úroková sazba pro úvěry na II. pololetí 2020 činila 0,22 % p. a.)
 4. zajištění úvěru je možné nemovitým majetkem nebo dvěma ručiteli (u žádostí do 50 tis. Kč jedním ručitelem)

Způsob podání žádosti o úvěr:

žádosti o úvěr na I. pololetí 2021 přijímá Městský úřad v Uherském Hradišti nejpozději do 14. 12. 2020 na předepsaném formuláři, který je k dispozici na ekonomickém odboru Městského úřadu v Uherském Hradišti, dveře č. 333, (u Ing. Hájkové, tel. 572 525 211) nebo také na internetových stránkách www.mesto-uh.cz, a to ZDE

Mimo vyplněné žádosti je nutné předložit:

 • doklad o vlastnictví opravované obytné budovy nebo bytu (výpis z LV, ne starší 3 měsíců, lze požádat o jeho vystavení na podatelně městského úřadu)
 • stavební povolení, případně jiný doklad o přípustnosti opravy či rekonstrukce, vystavený stavebním úřadem
 • přehled veškerých závazků žádajícího
 • potvrzení o výši příjmu žadatele i ručitelů
 • při zajištění úvěru jinou nemovitostí výpis z LV. U úvěru od 300 tis. Kč i doklad o pojištění zastavované nemovitosti
 • zjednodušený rozpočet na prováděné práce
 • výpis z obchodního rejstříku (právnické osoby)
 • prohlášení žadatele, že nemá žádné dluhy vůči městu Uh. Hradiště

V září 2020 Zastupitelstvo města Uherské Hradiště schválilo poskytnutí úvěrů z Fondu rozvoje bydlení celkem 18 žadatelům v celkové výši 5 413 400 korun a uzavření příslušných smluv o poskytnutí úvěru a zajištění závazku. Od začátku nově stanovených pravidel v roce 2009 město již projednalo 362 žádostí a schválilo dotované úvěry ve výši 85,5 milionu korun.

Ekonomický odbor Městského úřadu Uh. Hradiště

 

 

                                                                      

                                              

 

Kontakty na odpovědnou osobu