Činnosti nezařazené v oddělení

  • zajišťuje metodickou pomoc při přípravě právních dokumentů pro potřeby odboru,
  • zajišťuje agendu týkající se autoprovozu úřadu, řeší opravy a běžnou údržbu, prodeje a nákupy vozidel, zajišťuje rezervace služebních vozidel v rezervačním systému, vede knihy jízd, evidenci spotřeb a najetých kilometrů u jednotlivých vozidel,
  • zabezpečuje jízdy služebního vozidla s řidičem dle požadavků ÚKS,
  • vykonává dohled a uživatelskou podporu v rámci spisové služby pro potřeby odboru,
  • zajišťuje zveřejňování smluv v Registru smluv za odbor.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Radek Chybík

T: 572 525 370
M: 605 203 088
E: Radek.Chybik@mesto-uh_cz