Čísla nejsou optimistická, buďme zodpovědní

starosta.jpg

Vážení občané,

v okrese Uherské Hradiště, podobně jako v jiných regionech, se v posledních dnech rychleji zvyšuje počet pozitivně testovaných osob na nemoc Covid-19.

Proč jsou na Uherskohradišťsku tak vysoká čísla nakažených, je na základě dostupných informací velmi těžké definovat. Relevantními a aktuálními údaji o pozitivně testovaných v jednotlivých obcích disponuje jen a pouze Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, která podrobné údaje dále neposkytuje.

Obdržel jsem dotazy od některých z vás, zda se na vysokém výskytu nemoci v regionu nepodepsaly kulturní akce, které v poslední době v Uherském Hradišti probíhaly.

Nemyslím si to. Uskutečněné akce v posledních týdnech či měsících nebyly v rozporu s aktuálně platnými mimořádnými opatřeními na území ČR nebo Zlínského kraje. Pokud by v rozporu byly, hygienici by jejich konání zamezili.  Kromě toho, za kulturní a společenské akce je vždy zodpovědný organizátor. Akci může zrušit pouze on nebo krajská hygienická stanice. Tedy ani v případě, že by město v akci nějakého soukromého subjektu spatřovalo problém, nemůže ji z vlastní vůle jen tak zrušit, ale museli by to udělat hygienici.

Víte, že své vlastní akce, které obvykle navštěvuje velké množství lidí, a kde nebylo možné dodržet platná hygienicko-epidemiologická opatření, město Uherské Hradiště zrušilo. Příkladem byly například Slovácké slavnosti vína. Další kulturní, společenské či sportovní akce konané pod hlavičkou příspěvkových organizací města byly vždy uspořádány v souladu s aktuálně platnými hygienickými a bezpečnostními předpisy.

Na webových stránkách města, stejně jako na facebookovém profilu města, občany vždy co možná nejdříve informujeme o aktuálně platných hygienických nařízeních státních orgánů, která se týkají našeho regionu.

Dovolím si nyní apelovat na každého z vás. Při první, jarní vlně koronaviru jsme byli příkladem ohleduplnosti, beze zbytku jsme plnili nařízení státu, byli jsme velmi zodpovědní a chovali jsme se v drtivé většině vzorně. 

Vraťme se k tomu také nyní. Na vládní nařízení může mít každý jaký chce názor, ale jsme všichni na jedné lodi, což dokazují případy nakažených osob kolem nás. Jsou to naši příbuzní, přátelé, známí. Udělejme všechno pro to, aby jejich řady nebyly ještě delší. Lhostejnost, neohleduplnost a ignorantství si na nás může vybrat daň, která nás může velmi mrzet. V sázce je zdraví i život každého z nás.

Ing. Stanislav Blaha
starosta města Uherské Hradiště

_X4A0275_pp.jpg