Co patří a co nepatří do bioodpadu?

Jak správně třídit přírodní materiály, které je možné využít k recyklaci.

Co patří do bioodpadu z domácností?
jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny, skořápky z vajíček a ořechů, slupky z citrusových plodů, zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad, čajový odpad a čajové sáčky, vlasy, peří, piliny, zbytky svíček 

Co patří do bioodpadu ze zahrady?
travní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, listí, dřevní hmota, hobliny, popel ze dřeva, větve 

Co nepatří do bioodpadu?
papír, tetrapack, plasty, sklo, kovy, textil, léky, barviva, guma, saponáty, čistící prostředky, baterie, minerální oleje