Co se dělo ve školách o letních prázdninách?

IMG_8718.JPG Stavební úpravy, ale i pořízení nového vybavení byly součástí modernizace učeben ve 3 městských základních školách. Kromě pokračující druhé etapy rozsáhlé obnovy ZŠ UNESCO se jednalo o nejzásadnější změny, které se uskutečnily o letních prázdninách v uherskohradišťských školách. Zatímco v loňském roce se modernizace učeben týkala ZŠ Za Alejí a ZŠ UNESCO, letos přišly na řadu základní školy v Jarošově, na Větrné a v Mařaticích.

V Jarošově se děti dočkají nové multimediální učebny. Žáky i učitele základní školy na Větrné ulici přivítají po prázdninách tři nové moderní učebny pro výuku přírodovědných předmětů a cizích jazyků s moderní audiovizuální technikou a ICT technologiemi. Zbrusu nové dílny poslouží ke vzdělávání v řemeslných předmětech a praktických činnostech. Třetí ze škol, mařatická ZŠ T.G.M., bude mít modernizovánu počítačovou učebnu, která bude rozšířena a rovněž vybavena informační technologií odpovídající dnešním požadavkům.

„V nově otevřené multimediální třídě, vybavené v souladu s požadavky pro vzdělávání ve 21. století, budou žákům k dispozici nové notebooky, interaktivní tabule a pro poslech hudebních a literárních ukázek velmi kvalitní ozvučení. Stávající žákovskou knihovnu a hudební koutek doplní zcela nový mobiliář,“ přiblížil ředitel jarošovské školy Pavel Jančář.

Do rekonstrukcí škol a školek na území Uherského Hradiště investuje město Uherské Hradiště každý rok mnohamilionové částky. V letošním roce směřuje největší investice do druhé etapy obnovy ZŠ UNESCO, která prochází v posledních letech rozsáhlou, dlouhodobou rekonstrukcí.  Letos je předpokládaný výdaj na stavební úpravy ve výši 27 milionů.

Na začátek školního roku se poctivě připravovali ve všech školách.   Například v již zmíněné ZŠ TGM v Mařaticích v průběhu prázdnin u všech vchodů do budovy školy osadili nový bezpečnostní vstupní systém. Primárním přístupem je čip, sekundárně lze dokonce využít šablony otisku prstů.

V Základní škole Sportovní budou dětem k dispozici opravené některé učebny, a to zejména z hlediska vybavení školním nábytkem a vymalování. Nová malba a opravy podlah byly provedeny také v některých chodbách. „Ve všech třech učebnách pro prvňáky budou nové interaktivní tabule, aby se mohly lépe využívat interaktivní učebnice a výukové programy. Spousta nových pomůcek a výukových programů je však nachystána k využívání pro všechny žáky a třídy. Ke zlepšení došlo také v prostředí sociálních zařízení,“ vyjmenoval ředitel školy Milan Melichárek.

Město samotné zřizuje celkem 6 základních škol. Letos by do nich mělo nastoupit 253 nových prvňáčků.  Všichni žáci  prvních tříd dostávají na zahájení školního roku dárkový poukaz v hodnotě 500 Kč. Dříve dostávali žáci 1. tříd  školní potřeby (pastelky, pravítka, pera apod.). Nyní si takto každý rodič koupí co dítě potřebuje. 

O prázdninách se připravovaly také školky, např. MŠ Svatováclavská, která sdružuje celkem 9 pracovišť:

„Od nového školního roku budeme mít celkem 730 dětí. Děti přivítáme do tříd, které byly v průběhu prázdnin vymalovány, doplněny novými hračkami, interaktivními pomůckami, v zahradách byly doplněny pískoviště novým pískem, někde i novými průlezkami,“ vypočítala ředitelka MŠ Svatováclavská Ilona Močičková. Největších změn se dočkají děti, které chodí do školky v Sadech, tam byla dokončena komplexní rekonstrukce celé budovy, která začala už v loňském roce.

foto ilustr., město Uherské Hradiště

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz