Covid 19 - Výzva KHS ZK a Mimořádné opatření

pe35747.jpeg Vážené občané, V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 v České republice uveřejňujeme výzvu Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, určenou všem zařízením a provozovnám pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji a Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 4. 3. 2020.

Výzva Krajské hygienické stanice Zlínského kraje - školy: 

2020_03_05-KHS_ZK-VYZVA-SKOLY-doplnena.pdf

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotictví ČR: 

2020_03_04-mim_op_MZ-akce_nad_5000.pdf

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR: 

2020_03_05-MZdr-zakaz_vyvozu_dezinfekce_na _ruce.pdf

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

Podle KHS Zlínského kraje je návrat z lyžování z hor v Itálii automaticky považován za návrat z oblastí s výskytem onemocnění COVID-19.

Všechny osoby po návratu z Itálie, i ty, které nemají zdravotní obtíže, vyplní dotazník na webu Krajské hygienické stanice Zlínského kraje zde:

http://www.khszlin.cz/25313-formular-covid-19 

Zaměstnavatelům je v těchto případech doporučeno postupovat podle manuálu MPSV, který je taktéž uveřejněn na webu Krajské hygienické stanice Zlínského kraje zde:

http://www.khszlin.cz/25312-informace-pro-zamestnavatele

Kontakty na odpovědnou osobu