Čtenářka u Základní školy Sportovní

PB160751 – kopie.JPG Přednedávnem město dokončilo zásadní opravu chodníků v blízkosti ZŠ Sportovní, nyní byla úprava přístupových prostor ke škole završena obnovou uměleckého prvku, kterým je socha Čtenářka od akad. sochaře Jana Habarty.

Očistění sochy, její doplnění v místech mechanického poškození a ošetření formou zpevnění a hydrofobizace provedl restaurátor František Zhoř. Město na obnovu vynaložilo 32 tisíc korun.

Opravu chodníků u školy, které byly již ve značně špatném stavu, dokončilo město na podzim. Prostředí před školou se tím proměnilo ve velmi příjemné a pohledné prostranství. Akce si vyžádala náklady ve výši 1,3 milionu korun. Město zvažuje doplnit na jaře 2019 do těchto prostor ještě lavičky.  

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz