Čtěte pozorně, MHD čeká od nového roku 2021 několik změn

IMG_0192.JPG Město Uherské Hradiště přistupuje od nového roku 2021 k některým změnám v městské hromadné dopravě. Ruší se linka číslo 1, kterou z velké části nahradí autobusy příměstské dopravy. Zároveň vzniká nová linka č. 9. Dočasné úpravy nastávají v oblasti časových jízdenek. V průběhu roku pak bude zavedena nová dopravní karta na autobus i vlak.

Města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice uzavřela závěrem roku 2020 novou smlouvu se Zlínským krajem o spolupráci při zajišťování a rozvoji integrované dopravy.  Městskou hromadnou dopravu začíná od 1. ledna 2021 město Uherské Hradiště organizovat a financovat samo, veřejnou linkovou dopravu a železniční dopravu bude organizovat a financovat Zlínský kraj.

Změny v MHD v Uherském Hradišti od nového roku 2021 vysvětluje místostarosta města Jaroslav Zatloukal:   

Co je nejdůležitější změnou v MHD?

Jednoznačně je to úprava linek. Tou nejzásadnější změnou je zrušení linky č. 802001, tedy linky číslo 1, která doposud obsluhovala souměstí Uherské Hradiště, Kunovice a Staré Město. Pokrytí trasy Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice bude od nového roku z větší části zajištěno spoji příměstských linek. Byly také provedeny úpravy dvou příměstských linek tak, aby byla plně zajištěna obsluha průmyslového areálu v Kunovicích.

Když vypadne linka č. 1, nemusí se cestující obávat, že se nedostanou, kam potřebují?

Výpadek linky č. 1 nebude mít zásadní vliv na obslužnost spojnice Staré Město – Uherské Hradiště – Kunovice, neboť bude v převážné míře  nahrazena autobusy příměstské dopravy. Řada příměstských autobusů zastaví i na zastávkách B. Němcové a Smetanovy Sady a na zastávce u bývalé sokolovny ve Starém Městě, které dosud obsluhují z větší míry jen autobusy MHD. Linky MHD č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 pojedou beze změny, tedy ve stejných trasách a ve stejné četnosti jako v roce 2020. Spojení se sousedními městy linkami MHD zůstane jen prostřednictvím linek MHD č. 2,6 a 9 (do Kunovic) a č. 4 (do obchodní zóny ve Starém Městě). Pro cestující, kteří dosud cestovali linkou 1, se tedy změní jediné – pojedou jinými autobusy. Vřele doporučuji, aby si co možná nejdříve zjistili, které autobusy to budou.

Kde cestující zjistí, kterým autobusem mají jet?

V nových jízdních řádech nebo na internetu (nové jízdní řády zde). Nejlepší, nejrychlejší a nejjistější je vyhledat si spoj v aplikaci IDOS (zde).

Proč k této změně došlo?

V první řadě jako důsledek rozhodnutí Zlínského kraje o tom, že  nebude provozovat a financovat linku č. 1 MHD v souměstí Uh. Hradiště – Staré Město - Kunovice. Tato linka sice historicky vznikla jako linka MHD v dobách, kdy toto souměstí  bylo jedním městem, ale dnes má „jednička“ typický charakter meziměstské (příměstské) dopravy. A právě takové spoje provozuje Zlínský kraj jako veřejnou službu, na kterou město Uherské Hradiště ročně přispívá částkou více jak 2,5 miliónů Kč. Když tedy nechce Zlínský kraj uznat „jedničku“ jako meziměstskou linku a postarat se o ni, musí jednotlivá města požadovat, aby zajistil vedení a četnost příměstských linek projíždějících souměstím tak, aby „jedničku“ nahradily. Je třeba popravdě říci, že jisté změny ve vedení příměstských linek provedeny byly.

 Jaké jsou další významné změny?   

Zavádí se nová linka č. 9 s tímto trasováním: Uherské Hradiště autobusové nádraží – Mařatice – Východ – Sady – Vésky – Míkovice – Kunovice, průmyslový areál – Uherské Hradiště autobusové nádraží. Linka má 7 spojů v pracovní dny a je prioritně určena k přímému spojení Míkovic, Vések, Sadů a sídliště Východ s průmyslovým areálem MESIT a Jaktáře a s průmyslovým areálem v Kunovicích. Určené spoje také přivezou děti z Míkovic, Vések a Sadů do spádových škol a zpět.

Jiné zásadnější změny v linkovém vedení případně pravidelnosti a četnosti spojů MHD jsou předpokládány až v rámci naplňování nové koncepce veřejné dopravy na území města spojené s novou veřejnou soutěží na dopravce.

Jak vysoké bude jízdné? Bude se nějak měnit, zdražovat?

Na linkách MHD je pro rok 2021 předpokládáno zachování základního jednotného jízdného 12 korun, bez ohledu na ujetou vzdálenost u konkrétního spoje. S městskými spoji tedy není problém. Naopak příměstská doprava má Zlínským krajem nastavenu základní nástupní taxu, ke které se přičítá sazba za ujetou vzdálenost. A rozdíly jsou také v předplatném a slevovém jízdném. Celá tarifní politika, kterou u příměstských linek určuje Zlínský kraj, je v řešení, věc nelze brát jako konečnou. 

Proč mají lidé platit rozdílné jízdné v MHD a v příměstských spojích?

Zatím nedošlo sjednocení jízdného MHD a příměstské dopravy tak, aby cestující nemusel rozlišovat, zda se po městě pohybuje autobusem MHD nebo příměstským spojem a aby vždy hradil či uplatňoval sazby či slevy v režimu MHD. K tomuto modelu bychom chtěli co možná nejdříve dospět, proto téma opakovaně otevíráme na kraji a jednáme o tom.

Je v zájmu občanů celého souměstí, aby pro dopravu v jednotlivých městech a mezi městy souměstí mohli využít v příměstských autobusech, zajíždějících do okolních obcí a měst, stejné jízdní doklady a za stejné peníze, jako v linkách MHD. Jedním z cílů integrace příměstské a meziměstské dopravy bylo právě vytvoření tarifní zóny celého souměstí, kde by občané mohli cestovat na jeden jízdní doklad a jednotný ceník MHD, na který byli z minulosti zvyklí. To se bohužel zatím nepodařilo.

Jsou nějaké změny v časových jízdenkách?

Protože krajský Integrovaný dopravní systém nebude k 1. 1. 2021 spuštěn a nové odbavovací zařízení a software není se současnými čipovými kartami kompatibilní, chtěli jsme zachovat alespoň provizorní řešení, kdy budou na příměstských linkách uznávány občanské měsíční a tříměsíční jízdenky vydávané v tarifu naší MHD. Tyto síťové jízdenky využívají lidé, kteří autobusy cestují pravidelně. Ovšem právě díky zpoždění implementace Integrovaného dopravního systému Zlínského kraje bude náš společný dopravce, ČSAD BUS, a.s., vydávat po přechodnou dobu občanské měsíční a tříměsíční jízdné pouze na papírovém dokladu, kterým se cestující budou prokazovat řidiči autobusu. Není to úplně komfortní, protože papírové jízdenky se používáním rychleji opotřebují, ale jinak tuto věc nebylo možné vyřešit.

Kdy si budou moci cestující koupit novou dopravní kartu?

Přípravy nabraly zpoždění, takže se zdá, že nová dopravní karta bude zavedena až někdy v průběhu roku 2021. Cestující si pak budou moci zakoupit novou dopravní kartu Zlínského kraje, se kterou budou cestovat ve všech dopravních prostředcích, které provozuje Zlínský kraj a jednotlivá města ve Zlínském kraji. Dopravce, ČSAD BUS, a.s., nyní provádí modernizaci odbavovacího zařízení a města Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice, připravují jednotný tarifní systém v rámci dopravy v souměstí, který udrží ceny současného systému a umožní cestujícím využívat za stejných podmínek jak autobusy MHD, tak autobusy veřejné linkové dopravy a vlaky.


Nový systém veřejné dopravy roku 2021 v souměstí Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice se městům vysoce prodraží. Jen v Uherském Hradišti hovoří kvalifikovaný odhad o násobku současných výdajů na MHD, tedy až o 13 milionech korun. Vlivem koronavirové krize v roce 2020 došlo k citelnému propadu tržeb a nelze předpovědět, zda v tomto roce dojde ke zlepšení.

 „Není to lehké, musíme se s tím poprat. Až v průběhu roku 2021 bude jasnější, jak se bude vyvíjet zavádění celého Integrovaného dopravního systému Zlínského kraje na Uherskohradišťsku,“ poznamenal místostarosta Jaroslav Zatloukal.

Současně s těmito úkoly město stále pracuje na nové koncepci MHD v Uherském Hradišti, k jejímuž zavádění bude docházet postupně. Průběžně se tedy město zabývá vedením jednotlivých linek a četností jejich provozu. Následovat bude stanovení počtu a typu vozidel, optimalizace oběhových vazeb vozidel, propočet celkových nákladů na provoz MHD a vypsání veřejné soutěže na dopravce.

Mezitím se město snaží budovat další potřebné zastávky pro autobusy MHD. Dokončena je zastávka Smetanovy Sady, která nahradila zastávku Boženy Němcové ve směru z Kunovic do Uherského Hradiště.  Město připravuje projekt zastávky na ulici Sokolovská za kruhovým objezdem směrem do centra města, chystá se budování zastávky v Rybárnách ve směru do Starého Města a na Moravním náměstí ve směru od Staré Tenice.  Chystá se studie na zastávky MHD na Tyršově náměstí ve směru do centra města a zastávka v těsné blízkosti Mariánského náměstí (ulice Otakarova nebo Vodní, kde by zastavovala dnešní linka č. 8 jedoucí ze Štěpnic na autobusové nádraží).

Zdroje / kontakty: 

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.- pravidlená linková doprava (ceníky, jízdní řády)

Informace a předprodej jízdenek: Tel: +420 572 524 423

Vyhledat spojení: IDOS

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje: KOVED

-JP-