Cyklopruhy na ulici Stará Tenice

Informace k novým dopravním pruhů pro cyklisty.

Město Uherské Hradiště přistoupilo k vyznačení cyklopruhů na ulici Stará Tenice. Cyklopruhy byly zřízeny formou vyhrazených jízdních pruhů, označených příslušným svislým dopravním značením a oddělením od jízdního pásu pro motorová vozidla podélnou čarou. 

Tento způsob je v Česku již ustálený. Cyklopruhy jsou však na této ulici vyznačeny na úkor šířky jízdního pásu, jehož šířka mezi cyklopruhy činí pouze 4,50 metrů. Takovéto užití cyklopruhů není zatím v Česku běžné a jeho legislativní ošetření není zcela vyjasněné. Proto je toto opatření na ulici Stará Tenice zřízeno v režimu zkušebního provozu.  

Základní pravidlo: Vyhýbají-li se dvě rozměrnější protijedoucí vozidla, musí jedno nebo obě vjet do cyklopruhu, při tom nesmí ohrozit ani omezit cyklistu.

pdf.pngGrafické znázornění pravidel pro cyklopruhy, soubor typu pdf, (421,8 kB)