Město vybuduje cyklostezku Mařatice - Sady

cyklo_perex.jpg Místní části Mařatice a Sady budou propojeny novou stezkou pro pěší a cyklisty.

logo_mmr_eu.jpg

 Uherské Hradiště získalo v rámci Integrovaného operačního programu (IROP) podporu na projekt "Cyklostezka Mařatice – Sady", a to konkrétně na první plánovanou etapu.

V trase budoucí stezky se v současnosti nachází pouze částečně zpevněná a neosvětlená pěšina, která je navíc za nepříznivého počasí obtížně schůdná.

Stezka odkloní chodce a cyklisty z frekventovaných komunikací v rámci města a tím přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.

Celková výše dotace z IROP činí 5,1 mil. Kč, celkové náklady se dle odhadů vyšplhají na 6,5 mil. Kč.

 

cyklo_mar_sady_2.jpg

  

 

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jiří Pavlíček

T: 572 525 251
E: Jiri.Pavlicek@mesto-uh_cz