Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa.

I Město Uherské Hradiště se aktivně připojilo k tomuto projektu a současnosti jeho dvě kontaktní místa Czech POINTu poskytují tyto služby:

 1. Vydávání ověřených výpisů
 2. Výpisy z veřejných evidencí:
  • z katastru nemovitostí (cena 100 Kč za první stranu, za každou další 50 Kč)
  • snímek z katastrální mapy (cena 100 Kč za výpis)
  • z veřejného rejstříku - obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností (cena 100 Kč za první stranu, za každou další 50 Kč) 
  • z živnostenského rejstříku (cena 100 Kč za první stranu, za každou další 50 Kč)
  • z insolvenčního rejstříku (cena 100 Kč za první stranu, za každou další 50 Kč)
  • z rejstříku trestů právnických osob (cena 100 Kč za výpis)
  • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (cena 100 Kč za první stranu, za každou další 50 Kč)
 3. Výpisy z neveřejných evidencí:
  • z rejstříku trestů fyzické osoby (cena za žádost 100 Kč)
  • z bodového hodnocení osob - registr řidičů (cena 100 Kč za první stranu, za každou další 50 Kč)
 4. Ostatní služby:
  • autorizovaná konverze na žádost (cena 30 Kč za stránku)
  • informační systém datových schránek - zřízení, zneplatnění přístupových údajů a vydání nových a další (poplatek dle poskytnuté služby)
  • agendy základních registrů - registr obyvatel, registr osob (výpisy, záznamy o využití údajů, žádosti o změnu údajů, poskytnutí údajů třetí osobě) 
  • registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
  • podání v rámci agend Registru živnostenského podnikání (ohlášení živnosti nebo změny týkající se ohlášení živnosti), 50 Kč za podání žádosti + správní poplatek dle položky 24 písmena a - h) zákona o správních poplatcích, podrobnosti na www.komora.cz

Kde:

 • Městský úřad Uherské Hradiště
  Masarykovo náměstí 19
  pracoviště Podatelna - informace, v přízemí
 • tel.: 572 525 111

Kdy: 

Pondělí

8.00 - 17.00 hodin
Úterý 8.00 - 15.30 hodin
Středa 8.00 - 17.00 hodin
Čtvrtek 8.00 - 15.00 hodin
Pátek 8.00 - 14.00 hodin

 

Jaké doklady doložit? 

Ověřené výpisy z veřejných evidencí: 

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku. 

Relevantní kritéria jsou:

 • identifikační číslo (IČ)
 • název firmy
 • číslo listu vlastnictví (LV)
 • číslo parcely
 • číslo budovy
 • číslo jednotky 

Zastoupení: 

Pokud někdo žádá službu Czech POINT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

pdf.pngPlná moc pro restřík trestů, soubor typu pdf, (858,6 kB) 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jindřich Stašek

T: 572 525 135
E: Jindrich.Stasek@mesto-uh_cz