Czech POINT

Kontaktní místo Czech POINT usnadňuje občanům komunikace s veřejnou správou.

Služby Czech POINT pro veřejnost lze obecně rozdělit do těchto kategorií:

  • výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí
  • podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání
  • základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů
  • datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.
  • konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek
  • zprostředkovaná identifikace osoby

Podrobné informace o službách Czech POINT na Městském úřadě Uherské Hradiště

Konverze dokumentů

 

Datové schránky

 

Czech POINT – vydávání ověřených výpisů

 

Ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace)