Czech point na úřadě je otevřen

czechpoint.jpg Kontaktní místo veřejné správy - Czech point je na Městském úřadě přístupný: PO a ST: 8.00 - 17.00 hodin, ÚT a ČT: 8.00 - 14.00 hodin, PÁ: 8.00 - 13.00 hodin. PŘÍSTUP NA PRACOVIŠTĚ BUDE UMOŽNĚN PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ NA č. 572 525 111. Klienti budou vstupovat do budovy z ulice Hradební.

Czech point je na Městském úřadě dostupný v hlavní budově, Masarykovo nám. 19: 

- podatelna městského úřadu - přízemí

- kancelář č. 131. Vladimíra Halodová (přízemí, za schodištěm vpravo) 

Prostřednictvím Czech pointu si veřejnost může obstarat informace spravované veřejnou správou potřebné k výkonu zaměstnání či podnikatelské činnosti (např. výpisy z evidence Rejstříku trestů), učinit vůči veřejné správě podání (např. ohlášení výkonu živnostenské činnosti, podání žádosti o zřízení datové schránky) nebo provést autorizovanou konverzi dokumentů. Úkony, které se prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy provádějí, představují v zásadě nejčastěji poptávané služby veřejné správy. S ohledem na skutečnost, že potřeba veřejnosti po provádění těchto úkonů je setrvalá, respektive v souvislosti s nouzovým stavem vzrůstá a kontaktní místa veřejné správy nejsou v omezeném rozsahu úředních hodin poptávku veřejnosti adekvátně uspokojit, jeví se potřebným omezení rozsahu úředních hodin ve vztahu k nim zrušit.

Kontakty na odpovědnou osobu