Další lidé si opraví bydlení s výhodným úvěrem od města

oprava_domu1388944.jpeg Poskytnutí dalších úvěrů z Fondu rozvoje bydlení schválili 5. září zastupitelé města. 16 žadatelů tak dosáhne na úvěry od města v celkovém objemu 7 milionů korun, použít je mohou na opravy a rekonstrukce bydlení.

Finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení občané používají u rodinných domů na opravy střech, zateplení fasád a k výměně oken a dveří, což je i z pohledu města žádoucí, neboť se mění k lepšímu vzhled města. Někteří obyvatelé využívají úvěru k vylepšení svých zahrádek obytnými terasami s pergolou, případně vybudováním zahradních domků, novým oplocením a vybudováním nových pochůzných ploch. U vlastníků bytů, ale i rodinných domů je zájem také o výměnu kuchyňských linek včetně výměny elektrospotřebičů, či o pořízení vestavných skříní. Převažují žádosti od fyzických osob, ale na velké opravy – zejména na zateplení bytových domů, opravy střech, rekonstrukce výtahu půjčuje město i společenstvím vlastníků bytových jednotek.

„Na poskytování dotovaných úvěrů, určených na opravy a modernizaci bytového fondu ve vlastnictví fyzických a právnických osob, máme v rozpočtu na letošní rok 7,8 milionu korun. Sedm žádostí v celkovém objemu 3,6 milionu bylo schváleno v prvním pololetí, nyní zastupitelstvo schválilo 16 nových žádostí v celkovém objemu 7 milionů. Protože chceme vyhovět všem oprávněným žadatelům, rozdíl jsme vyřešili rozpočtovým opatřením. Vloni jsme úvěry na opravy bydlení schválili celkem 29 žadatelům v celkové výši 9,8 milionů korun,“ přiblížil starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Peníze z Fondu rozvoje bydlení radnice půjčuje na rekonstrukce a opravy bydlení, ale není nutné je vynaložit výhradně na obnovu domu či bytu, lidé si za tyto peníze mohou udělat třeba úpravy zahrady či rekreačního objektu.

Příjemcem úvěru může být fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, právnická osoba a církev nebo náboženská společnost, která je vlastníkem či spoluvlastníkem předmětu úvěru nacházejícím se v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice nebo Vésky.

Výše úvěru nesmí přesáhnout 80% hodnoty celkových nákladů předmětu úvěru, celkově však nesmí přesáhnout hodnotu 800 tisíc korun. Hlavní výhodou úvěru je nízká úroková sazba. Ta je odvozena od ročního PRIBORU České národní banky, vyhlášeného pro den uzávěrky daného kola přijímání žádostí a násobeného koeficientem 0,5 nebo koeficientem 0,75 dle účelu.

Od začátku nově stanovených pravidel v roce 2009 město již projednalo 415 žádostí a schválilo dotované úvěry ve výši 105,8 milionu korun.

-JP-