Další ocenění dárců krve

Na radnici v Uherském Hradišti se opět sešli dárci krve. Tentokrát si převzali Zlaté kříže II. a I. třídy za 120 a 160 bezpříspěvkových odběrů.

Na radnici v Uherském Hradišti se opět sešli dárci krve. Tentokrát si převzali Zlaté kříže I. a II. třídy za 120 a 160 bezpřízpěvkových odběrů.
 

Předávání ocenění se konalo v obřadní síni uherskohradišťské radnice v úterý 18. října za účasti starosty města Stanislava Blahy, hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, primářky hematologicko-transfuzní stanice v Uherském Hradišti MUDr. Marty Černé a zástupců Českého červeného kříže.
 

Uherskohradišťsko patří v dárcovství krve již tradičně mezi velmi silné regiony v rámci celé České republiky.

 

Všem oceněným dárcům krve patří velký dík a uznání!  

IMG_9343.jpg