Další organizace ve městě

Sportoviště a sporty

 

Charita Uherské Hradiště

Diakonie ČCE - středisko CESTA Uh. Hradiště

K-centrum Charáč

Nadace SYNOT