Další parkovací plochy ve Štěpnicích se dočkaly nového povrchu

20220816_131159.jpg Trend výměny nepropustných povrchů parkovišť za propustné pokračuje na sídlišti Štěpnice. Město vyměnilo další již dlouhodobě nevyhovující povrchy parkovacích ploch v ulici Štěpnická, přičemž opravilo také účelové komunikace k přilehlým bytovým domům a veřejné osvětlení.

Stavební práce spočívaly v komplexní rekonstrukci stávajících dvou parkovišť u ulice Štěpnická a k nim přilehlých účelových komunikací před bytovými domy č.p. 1051-1055 a č.p. 1064-1067. Celkem bylo zrevitalizováno asi 4 000 metrů čtverečních ploch. Po rekonstrukci je k dispozici 60 parkovacích míst na samotných plochách a 9 nových parkovacích míst podél ulice Štěpnická. V rámci prací byl vyměněn již značně nevyhovující betonový povrch za povrch z propustné zámkové dlažby včetně veškerých podkladních vrstev.

„Podobně jako při první etapě na jiných místech sídliště jsou nové konstrukce vodě propustné pro zajištění vsakování dešťové vody do podloží a zamezení jejímu odtékání do kanalizace. Dále jsme zrekonstruovali veřejné osvětlení, přičemž bylo osazeno 20 nových svítidel,“  informoval místostarosta Jaroslav Zatloukal.

Práce započaly na začátku loňského listopadu vybudováním 9 nových podélných stání přiléhajících k ulici Štěpnická. Do samotných úprav parkovacích ploch se město pustilo letos na jaře a skončily v červenci.

„Na dotčených plochách jsou nově vyznačena parkovací místa, čímž původní divoké parkování dostalo určitý řád, což bylo žádoucí.  Na ploše blíž k domovu důchodců je nyní 24 parkovacích míst, na ploše blíže ke kotelně 36, podél cesty pak nových 9. Další etapu výměny povrchů parkovacích ploch ve Štěpnicích připravujeme v lokalitě blízko Staré Olšavy, aktuálně je podána žádost o dotaci,“ poznamenal starosta města Stanislav Blaha.

Celková cena za výměnu povrchů obou ploch a účelových komunikací včetně obnovy veřejného světlení se vyšplhala na 19,8 milionu korun. Předpokládaná dotace z programu OPŽP by měla činit 13,9 milionu. 


20220816_131520.jpg


-JP-