Další tři obnovené památky zdobí srdce Slovácka

IMG_1929 - kopie.JPG Po letošní jarní obnově dvou kulturních památek, sloupu sv. Rocha a pomníku rodiny Winklerovy ve Smetanových sadech, se dočkaly zrestaurování i další tři památky na území Uherského Hradiště.

Společně s ukončením rekonstrukce páteřních chodníků a dalších ploch ve Smetanových sadech se dočkala obnovy i busta Bedřicha Smetany, která se nachází před hlavní budovou Slováckého muzea. Hodnotná sochařská památka z roku 1960 z dílny akademického sochaře Jiřího Jašky nebyla od svého vzniku restaurována.

„Busta z hořického pískovce si vyžádala z rukou restaurátora Tomáše Martináka očištění od biologického napadení, prachových depozitů i graffiti. Následovalo lokální zpevnění korodovaných míst, plastická i barevná retuš a fixace povrchu,“ popisuje zásahy místostarosta Jaroslav Zatloukal. Náklady na restaurování byly asi 28 tisíc korun.

IMG_1927.JPG

Dalšími obnovenými památkami jsou dva kříže, jejichž obnovu provedl restaurátor Tomáš Kopčil.

Prvním z nich je kříž v Sadech nad hřbitovem při cestě na sídliště Východ, sestávající z kamenného podstavce a litinového kříže s korpusem Krista a nápisovou páskou I. N. R. I. Na zadní straně je obtížně čitelný nápis: Wenzl Minařík / mistr ka(menický) z Uh. Brodu 1856, určující autora kříže. Poslední obnova proběhla v roce 2009. „Kříž, který není zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek, což mu však neubírá na významu, „zdobilo“ graffiti, jehož odstranění bylo jedním z kroků očisty. Další byly podobné, jako u většiny kamenných památek. Tedy očištění, případné doplnění chybějícího materiálu, retuše a ošetření před nepříznivými vlivy,“ popisuje restaurování Zatloukal. Náklady na opravu byly v tomto případě necelých 20 tisíc korun.

IMG_5185.JPG

Mladší z aktuálně obnovených křížů stojí v Mařaticích na ulici 1. máje poblíž pekárny. Památka (rovněž nezapsaná v seznamu kulturních památek) z roku 1887 má neogotický charakter. Několikastupňový pískovcový podstavec nese litinový kříž s korpusem Krista, reliéfem Panny Marie, nápisovou pásku s iniciálami I. N. R. I. a nápisovou tabulku Poslední sbohem. Kamenná základna je obehnána kovovým zábradlím. „Oproti předchozím památkám musela být tato demontována a restaurována v ateliéru, kde došlo oproti obvyklým úkonům také k obnově zlacení. Povrch zábradlí i povrch kříže byly navíc ošetřeny grafitovou vrstvou,“ doplňuje Zatloukal. Poslední zmiňovaná obnova si vyžádala náklad 85 tisíc korun.

P7220004.JPG

Audio pro novináře:

Místostarosta Ing. Jaroslav Zatloukal - obnova památek

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Dagmar Vacková

T: 572 525 121
M: 605 203 073
E: Dagmar.Vackova@mesto-uh_cz