Daň z nemovitých věcí

Finanční správa České republiky pro poplatníky daně z nemovitých věcí nabízí nově službu zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mailovou adresu, kterou si poplatník daně z nemovitých věcí zvolí.

Služba je určen pro poplatníky daně z nemovitých věcí, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a poplatníky daně z nemovitých věcí – právnické soby, které nemají zřízenu datovou schránku. Spočívá v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-,mailovou adresu, v případě, že zapomenete daň z nemovitých věcí zaplatit, správce daně zašle na a-mail upozornění, daň z nemovitých věcí budete moci zaplatit pomocí QR kódu. Základní informace k nové službě naleznete přílohou.

Termín pro přihlášení: 

V případě zájmu vyplňte Žádost ve věcí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, formulář získáte na podatelně finančního úřadu, na www.financnisprava.cz nebo naleznete přílohou.
Pro zaslání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem ve zdaňovacím období musí být žádost podána místně příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 15. března zdaňovacího období.
Bude-li žádost podána později, správce daně tuto službu poplatníkovi poskytne až od dalšího zdaňovacího období.

 

Přílohy: