DDM Šikula otevírá některé zájmové kroužky a kurzy

ddm.jfif Vážení občané, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast účastníkům zájmového vzdělávání, kteří jsou zaregistrovaní ve střediscích volného času, domech dětí a mládeže.

DDM Šikula Uherské Hradiště znovu otevírá některé zájmové kroužky a kurzy, a to ty, které se konají v prostorách DDM Uherské Hradiště, Purkyňova 494, Přírodovědné centrum Trnka, Diakonie UH a pobočka Jarošov.

Účastníci budou povinni dodržovat Soubor hygienických pokynů pro školy a školská zařízení zveřejněné Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dne 30. 4. 2020.

Upozorňujeme, že:

-       Do budov a částí areálů bude vstup umožněn  jen účastníkům, nikoli doprovázejícím osobám.

-       Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které předá, buď osobně nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení.

      Nebude možné používání šatny k převlékání.

-        Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku a mít s sebou jednu náhradní a sáček na ni. 

Pokyny jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobněji rozpracovány podle místních možností
a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou s nimi budou účastníci stručně seznámeni pedagogem.

Které kroužky a kurzy budou od 11. 5. 2020 otevřeny a další podrobné informace získáte na internetových stránkách DDM Uh. Hradiště:  www.ddmsikula.cz

 

                        

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Klára Korvasová

T: 572 525 133
M: 731 687 993
E: Klara.Korvasova@mesto-uh_cz