Den válečných veteránů v Uherském Hradišti

IMG_5492.JPG 11. listopad je den věnovaný památce válečných veteránů a pojí se s koncem 1. světové války. Také naši občané vstoupili v první světové válce do ruských, italských a francouzských legií a bojovali za samostatnost země se zbraní v ruce.

Zatímco Pomník obětem první světové války na Komenského náměstí spolu s veřejností každoročně navštěvují zástupci města, studenti i členové Českého svazu bojovníků za svobodu, letos se na toto místo vydává každý z občanů sám.

„U památníků bývá člověk většinou sám se sebou, se svými myšlenkami a možná i s vlastním svědomím. Že jsme něco osobně nezažili, neznamená, že se nás to netýká. Naopak. Dnes si připomínáme, jak moc si musíme vážit míru a svobody a jak je důležité, abychom o ni vlastní vinou nepřišli. Buďme dále těmi statečnými lidmi, jakými byli naši předkové,“ přál si starosta města Stanislav Blaha.

IMG_5489.JPG

 


Pomníky připomínající oběti 1. světové války stojí na uherskohradišťských pohřebištích i na dalších veřejných místech. V roce 2018 byl k 100. výročí vzniku samostatného československého státu v prostorech hřbitova v Uherském Hradišti-Mařaticích obnoven památník obětem obou světových válek. Vztyčen byl jako pietní vzpomínka na všech 162 vojáků různých národností pohřbených v letech 1914 –1945 dočasně nebo trvale ve vojenské i civilní části hřbitova. V minulých letech se obnovy dočkaly také další památníky světových válek v Uherském Hradišti, například ve Véskách.

pomník2.jpg


Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz