Dítě týrané, zneužívané, zanedbávané

4. Základní informace k životní situaci

Jde o situace, kdy péče rodičů o dítě je nevyhovující, ať už jde o nadměrné trestání, bití či jiné ohrožování dítěte, sexuální zneužívání dítěte jakoukoli osobou, ať blízkou nebo cizí nebo naopak o zanedbávání péče o dítě, ponechávaní dítě bez dozoru po dlouhou dobu, v nočních hodinách, nedostatečná výživa, zanedbávání zdravotní péče apod. 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Každý, kdo se o situaci nezletilého dítěte dozví, je nejen oprávněn, ale i povinen upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na tuto skutečnost. Toto upozornění lze učinit jakoukoliv formou, tj. telefonicky, písemně, osobně i mailem, rovněž anonymní upozornění jsou prošetřována.  

Oznamovateli je zaručeno zachování anonymity, a to v souladu s § 57 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, každé oznámení je prošetřeno. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Ohlásit skutečnost, že je zde podezření na týrání, zneužívání či zanedbávání dítěte. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Oddělení sociálně právní ochrany dětí, Odboru sociálních služeb Městského úřadu Uherské Hradiště.  
Oznámení pro podezření z týrání, sexuálního zneužívání dítěte či závažného zanedbání péče o dítě je možné učinit i na kterékoli služebně Policie ČR. 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor sociálních služeb
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Mgr. Jitka Čtvrtlíková - vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, tel.: 572 525 764, e-mail: jitka.ctvrtlikova@mesto-uh_cz

Po 8.00 - 17.00  

Út

8.00 - 15.30 *
St 8.00 - 17.00  
Čt 8.00 - 15.00 *
8.00 - 14.00 *

* na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti, v případě anonymního oznámení nemusí být předložen. 


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Neprodleně, bez zbytečného odkladu. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Každý kdo může k dané situaci podat relevantní informace. 


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

jitka.ctvrtlikova@mesto-uh_cz
petra.zalesakova@mesto-uh_cz
nebo na adresu elektronické podatelny epodatelna@mesto-uh_cz, která je zřízena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě. 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • Zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
  • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy 
  • Listina základních práv a svobod
  • Ústava ČR
  • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou, nejedná se o správní řízení. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních služeb Městského úřadu Uherské Hradiště 


26. Kontaktní osoba

Mgr. Jitka Čtvrtlíková, tel.: 572 525 764, e-mail: jitka.ctvrtlikova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014


28. Popis byl naposledy aktualizován

16.09.2022


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Jitka Čtvrtlíková

T: 572 525 764
M: 733 143 612
E: Jitka.Ctvrtlikova@mesto-uh_cz