Dítě v situaci rozvodu (rozchodu) rodičů

4. Základní informace k životní situaci

Rozpad rodiny, rozvod (rozchod) rodičů - uspořádání poměrů nezletilých dětí (výchova, výživa). 


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Rodič, osoba odpovědná za výchovu dítěte, dítě samo i další osoby, které mohou k věci podat významné a důležité informace.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Zvláštní podmínky nejsou stanoveny, poradenství je poskytováno individuálně dle aktuálních potřeb klienta. 


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Kontaktovat odd. sociálně-právní ochrany dětí, Odboru sociálních služeb  Městského úřadu Uherské Hradiště, sjednáním osobní schůzky. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Odbor sociálních služeb, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Uherské Hradiště. 


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor sociálních služeb
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště

Mgr. Jitka Čtvrtlíková - vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, tel.: 572 525 764, e-mail: j

Po 8.00 - 17.00  

Út

8.00 - 15.30 *
St 8.00 - 17.00  
Čt 8.00 - 15.00 *
8.00 - 14.00 *

* na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bez zbytečného odkladu. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Každý, kdo může k dané situaci podat relevantní informace. 


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Spolupráce s oddělením sociálně-právní ochrany dětí. 


16. Elektronická služba, kterou lze využívat

jitka.ctvrtlikova@mesto-uh_cz
petra.zalesakova@mesto-uh_cz
nebo na adresu elektronické podatelny epodatelna@mesto-uh_cz, která je zřízena pro příjem podání učiněných v elektronické podobě. 


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 
  • Listina základních práv a svobod
  • Ústava ČR
  • Úmluva o právech dítěte
  • Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou, nejedná se o správní řízení. 


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. 


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor sociálních služeb Městského úřadu Uherské Hradiště


26. Kontaktní osoba

Mgr. Jitka Čtvrtlíková, tel.: 572 525 764, e-mail: jitka.ctvrtlikova@mesto-uh_cz


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014 


28. Popis byl naposledy aktualizován

16.09.2022


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Oddělení sociálně právní ochrany dětí
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Mgr. Jitka Čtvrtlíková

T: 572 525 764
M: 733 143 612
E: Jitka.Ctvrtlikova@mesto-uh_cz