Dluhové poradenství

Dluhové poradenství je poskytováno za účelem zprostředkování odborné pomoci osobám, které jsou ohroženy nebo se potýkají s nepříznivou sociální situací související s nedostatkem finančních prostředků a s dluhy a neumí tuto situaci řešit.

Sociální služby odborného sociálního poradenství a akreditované poradenství v oddlužení jsou vždy bezplatné.

Základní činnosti realizované v rámci dluhového poradenství jsou:

  • zjištění nepříznivé sociální situace a podrobných informací
  • kontakt s věřitelem/věřiteli, insolvenčními správci, soudy
  • zprostředkování právní pomoci, činnosti vedoucí k zajištění splátkového kalendáře činnosti vedoucí v budoucnosti z „dluhové pasti“ či upadnutí do ní
  • činnosti v zájmu vyjednání úlevy či prominutí úroků, sankcí a pokut a zabránění jejich budoucímu vzniku
  • činnosti v záležitosti exekucí, činnosti vedoucí k zastavení či sloučení exekucí
  • činnosti vedoucí k realizaci institutu oddlužení
  • činnosti související se zajištěním dokumentů, nezbytných informací
  • intervence vedoucí k využití všech možností dostupné sociální ochrany

 

Sociální služby specializované na dluhové poradenství ve Zlínském kraji najdete na webových stránkách:

Případně další:

Využít lze i registr poskytovatelů sociálních služeb, kde lze najít všechny sociální služby, mj. poskytující odborné sociální poradenství:

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor sociálních služeb
Oddělení plánování sociálních služeb
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Taťána Pukovcová

T: 572 525 780
M: 720 513 264
E: Tatana.Pukovcova@mesto-uh_cz