Dny evropského dědictví přinesou otevřené památky

Výstřižek.JPG Dny evropského dědictví se konají v České republice v letošním roce ve dnech 12. až 20. září, v Uherském Hradišti pak v sobotu 12. a neděli 13. září 2020. Letošní ročník bude mimořádný v tom, že po mnoha letech nebude v Uherském Hradišti doprovázen Slováckými slavnostmi vína a otevřených památek. Z rozsáhlé tradiční akce zůstanou právě jen otevřené památky.

V bývalé jezuitské koleji najdete kromě městského informačního centra také zdarma přístupnou stálou expozici dějin města. V klenutých prostorách Galerie Joži Uprky, které sloužily v 17. a 18. století členům jezuitského řádu, zaplatíte za prohlídku snížené vstupné.

V domě Portal na Masarykově náměstí budou probíhat interaktivní prohlídky pro děti i dospělé s překvapením.

Střední uměleckoprůmyslová škola má připraven bohatý program v podobě komentovaných prohlídek, workshopů i přednášek. V bývalé soudní síni budou vystaveny maturitní práce studentů.

V seznamu památek jsou i dvě trvale dostupné. První z nich je jediná uherskohradišťská národní kulturní památka Výšina svatého Metoděje a druhou městská hradba za Klubem  kultury, kde došlo v rámci obnovy k zahloubení v místě vodního příkopu.

Na hudební vystoupení se můžete těšit v obřadní síni radnice, kde se v neděli představí hudební skupina Orákulum.

O historii města se dozvíte více, pokud se vydáte na některou ze čtyř nedělních prohlídek, vybrat si můžete ze dvou dopoledních a dvou odpoledních. Začátek prohlídky je vždy u Matyášovy brány v Jezuitské zahradě.

Pokud zatoužíte po procházce se zajímavým cílem, vydejte se do Mařatic - do kostela Nanebevzetí Panny Marie na hřbitově, do kaple sv. Rocha nebo do Parku a skanzenu Rochus, kde bude v sobotu komponovaný program a v neděli volné prohlídky s oživenými expozicemi v duchu slováckých tradic.

Nepřístupná zůstane bývalá věznice, a to pravděpodobně až do doby znovuotevření po celkové obnově.

Velké poděkování patří majitelům a správcům památek za ochotu umožnit prohlídku návštěvníků. Ve vybraných objektech vás provedou studenti uherskohradišťského gymnázia.

Návštěvníky upozorňujeme na nutnost dodržovat aktuální hygienicko-epidemiologická nařízení. 

118729636_2130868863724502_4942605477169110305_o.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Libuše Hradilová

T: 572 525 242
E: Libuse.Hradilova@mesto-uh_cz