Do Uherského Hradiště přijede „protidrogový“ vlak

12.jpg Šest stříbrných obrněných vagónů, to jsou 4 kinosály a celkem 8 interaktivních místností s příběhem, jak snadné je propadnout drogám a jak těžké je zbavit se závislostí. Vlak Revolution Train zastaví dne 29. března ve vlakové stanici Uherské Hradiště – hlavní nádraží a zůstane zde až do 1. dubna. Unikátní souprava už byla ve více než 100 městech Česka, Slovenska a Německa a projekt navštívilo přes 100 tisíc lidí.

Cílem vlakového programu REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na návštěvníka a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislého čekají. Díky zapojení do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokáže program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i nelegálních drog.

Program trvá 90 minut a je určen jak pro školní skupinky (od 12 do 17 let) tak i pro širokou veřejnost (od 10 let). Vítáni jsou i rodiče, protože náznaky užívání drog se objevují již u dětí ve velmi nízkém věku. Rodiče si závislosti u dítěte dlouho nemusí všimnout a nakonec může být pozdě.

Dopolední program je rezervován pro základní školy, které jsou zapojeny do projektu Místní akční plán ORP Uherské Hradiště. Odpoledne je otevřeno pro širokou veřejnost od 15:30 do 18:00 hodin. V sobotu 30. března pouze pro veřejnost od 10:00 do 18:00 hodin s možností posledního vstupu v 16:30 hodin. Program začíná každých 20 minut. Vstup bude po uvedenou dobu zcela zdarma!

Příjezd vlaku REVOLUTION TRAIN do Uherského Hradiště je zajištěn a  hrazen z projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ORP Uherské Hradiště II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008649.

Více o Revolution Train zde: http://www.revolutiontrain.cz/v2/

MSMT_OPVVV_barva.png

MAP_barevne.jpg