Do vánočních pokladniček lidé vložili skoro 60 tisíc

vanocni_sbirka.jpg V pondělí 30. prosince 2019 byly na radnici v Uherském Hradišti otevřeny všechny tři pokladničky vánoční sbírky, která probíhala od 29. listopadu do 30. prosince 2019 na Masarykově náměstí, ve Slováckém muzeu a v kině Hvězda. Po přepočítání peněz, které občané a návštěvníci do pokladniček věnovali v předvánočním a vánočním období, se objevila velmi příjemná částka: 58 218 korun.

„Výtěžek sbírky připadne nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež TULIP. Mám velkou radost z toho, že občané nejsou lhostejní k takovýmto sbírkám a štědře přispívají,“ komentoval novinku místostarosta Čestmír Bouda.

Charitativně zaměřenou veřejnou sbírku pořádá město Uherské Hradiště již od roku 2003. Je už tradicí, že peníze, které se ve sbírce vyberou, připadnou některému ze sociálních zařízení, spolku nebo organizaci, které pečují o děti a mládež.

TULiP, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež se finanční pomoci z vánoční sbírky dočká letos po sedmi letech. Podle informací podaných vedoucím zařízení, Josefem Kostkou, bude výtěžek sbírky využit na vybavení a materiál pro pracovní terapii a muzikoterapii (šicí stroj + příslušenství, materiál pro rukodělnou výrobu, hudební nástroje – ukulele, hang drum, vybavení pro karaoke).

Zajímavý je vývoj sbírky, zatímco v prvním roce, 2003, se vybrala částka mírně převyšující 4 tisíce korun, v roce 2017 padl dosavadní rekord sbírky v hodnotě takřka 71 tisíc korun. Vloni byl výtěžek podobný jako letos:  58,4 tisíc a skončil v Petrklíči, azylovém domě pro matky s dětmi ve Véskách.

„Všem lidem, kteří do sbírky přispěli, patří velké díky. Ne každý má to štěstí žít spokojený a klidný život, a pokud si to lidé uvědomí a pomohou, je to velmi chvályhodné,“ měl radost starosta města Stanislav Blaha. K samotnému předání výtěžku sbírky nízkoprahovému zařízení TULiP dojde v lednu 2020.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz