Doba prázdnin a dovolených je za námi, začal nový školní rok 2020/2021

IMG_5247.JPG Přivítat prvňáčky, kterých do školních lavic ve školách zřizovaných městem letos usedne 272, a zahájit školní a studijní rok se 1. září vydali členové vedení města Uherské Hradiště v čele se starostou Stanislavem Blahou. Dětem popřáli úspěšný a hlavně kompletní školní rok, pedagogům zvládnutí náročných úkolů a rodičům zejména pevné nervy v rozjezdu nového školního roku a přípravě dětí do školy po prázdninách.

Školství je oblastí, které město Uherské Hradiště věnuje velkou pozornost. Po postupné rekonstrukci a zateplení všech 6 základních škol v majetku města se město v posledních letech zaměřuje zejména na rekonstrukci a modernizaci učeben. Do základních škol zřizovaných městem Uherské Hradiště nastupuje letos v září celkem 2541 žáků, z toho 272 usedne do školních lavic úplně poprvé. Město, potažmo školy samotné, se každý rok snaží o to, aby se žáci po prázdninách ve školách cítili dobře a aby pro ně vždy bylo připraveno něco nového.

Stejně jako v předchozích letech věnovalo město také letos pozornost opravám školských objektů, letos byla na řadě Základní škola Sportovní. Tam na žáky po prázdninách čekají dvě opravené a nově vybavené jazykové učebny i jedna přírodovědná, řešila se také bezbariérovost ve škole a drobné úprava zeleně a okolí školy.

„Každá z našich škol využívá standardně období prázdnin pro běžné opravy, ale my do tohoto období každý rok situujeme hlavní části prací na zlepšení prostředí ve školách. Vloni byly zmodernizovány učebny v základních školách v Jarošově, na Větrné a v Mařaticích, letos se největších úprav dočkala Základní škola Sportovní,“ sdělil místostarosta Ivo Frolec.

Na ZŠ Sportovní jsou dětem k dispozici opravené učebny, a to zejména z hlediska vybavení školním nábytkem a vymalování. Nová malba byla provedena také na mnoha místech chodeb. Za zmínku stojí úprava prostor pro výuku dílen, včetně pořízení nového základního vybavení. Velkou úpravou prošly oba kabinety pro učitele cizích jazyků.

Ve škole pamatovali také na prvňáky. Ve všech třech učebnách pro žáky prvních ročníků jsou nové interaktivní tabule, aby se mohly lépe využívat interaktivní učebnice a výukové programy. „Spousta nových pomůcek a výukových programů je však nachystáno k využívání pro všechny žáky a třídy,“ podotkl ředitel. V tomto školním roce jsou také plánovány stavební úpravy venkovních ploch u té části budovy školy, kde je školní jídelna a kuchyň.

„Během hlavních prázdnin se podařilo ve škole realizovat rozsáhlejší úpravy. Součástí projektu byla kompletní modernizace dvou jazykových učeben a jedné přírodovědné učebny, modernizace a zkvalitnění konektivity, vyřešení bezbariérovosti ve škole i drobná úprava zeleně a okolí školy,“ popsal ředitel Základní školy sportovní Milan Melichárek. 

V Základní škole T. G. Masaryka v Mařaticích se o prázdninách uskutečnily opravy sociálního zařízení včetně výměny obkladů a dlažby.  Akustických opatření a úpravy silnoproudé elektroinstalace se dočkala učebna pro žáky 1. třídy.  „V kmenových třídách a kabinetech v přístavbě jsme nechali vymalovat, aby se děti mohly vrátit do čistého školního prostředí,“ sdělila ředitelka mařatické základní školy Jana Uherková.

 Základní škola Za Alejí na sídlišti Mojmír má ve svém logu napsáno „Za Alejí se mi líbí”. Za tímto heslem se skrývá mnohé, přirozeně jde také o prostředí, ve kterém se děti učí. Protože ve škole Za Alejí se zásadní obnova několika učeben uskutečnila v roce 2018, letos k dobré atmosféře přispěje hlavně okolí školy. Za školou město zmodernizovalo sportovní areál. „Tím pádem budeme mít k dispozici nové moderní hřiště. Moc se těším, až se na něm všichni potkáme,“ přál si ředitel školy Vratislav Brokl. Je nutné podotknout, že soustava sportovních ploch zdaleka nebude sloužit jen škole, naopak, je určena pro sportování široké veřejnosti.

Zlepšovat podmínky ve svých školách se město Uherské Hradiště snaží už řadu let. „V minulých letech již byla řada učeben v našich školách modernizována a do jejich obnovy jsme investovali už desítky milionů korun,“ prohlásil starosta města Stanislav Blaha. Jednotlivé investiční akce ve školách jsou si víceméně podobné. „Všude klademe důraz na špičkové vybavení tříd, bezbariérovost a kvalitní internetové připojení,“ shrnul starosta Blaha.


 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz