Dobrovolní hasiči z Mařatic dostali nové vysílačky a vícevrstvé zásahové oděvy

nové oděvy.jpg Město Uherské Hradiště pokračuje v obměně a modernizaci vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů, které zřizuje. V návaznosti na modernizaci vybavení jednotek z Jarošova, Vések a Míkovic v minulých letech obdržela letos další nové vybavení také jednotka z Mařatic.

Nákladem téměř 110 tisíc korun byly pro tuto jednotku pořízeny nové ruční radiostanice, radiostanice do vozidla a vícevrstvé zásahové oděvy. Tento nákup podpořil polovinou vynaložené částky Zlínský kraj.

Vybavení této jednotky novými vícevrstvými zásahovými oděvy navázalo na předchozí pořízení dýchacích přístrojů.

"Pořízení zásahových oděvů a nových radiostanic pro spolehlivé spojení výrazně zlepší připravenost a akceschopnost jednotky dobrovolných hasičů z Mařatic nejen při hašení požárů, ale také při likvidaci následků jiných mimořádných událostí v souvislosti s ochrannou obyvatel města Uherské Hradiště a jejich majetku,"  informoval starosta města Stanislav Blaha. 

Uherské Hradiště kontinuálně doplňuje či obměňuje výstroj a výzbroj svých hasičů. V letošním má být ještě pořízen nový dopravní automobil pro jednotku z Vések, na příští rok je obměna automobilu plánována pro změnu u dobrovolných hasičů z Uherského Hradiště.

Město Uherské Hradiště na základě požárního zákona aktuálně zřizuje 5 jednotek dobrovolných hasičů (Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Míkovice a Vésky). Ty zasahují na území města zejména mimořádných událostech, například při odstraňování následků živelních pohrom, a dále také při požárech budov nebo polního porostu. Členové jednotek, zřízených městem, se také aktivně podílejí na přípravě mládeže, organizaci společenských akcí v jednotlivých městských částech nebo při úklidu veřejných prostor v rámci celorepublikových akcí.

IMG-20220907-WA0005.jpg

vysílačky.jpg

Akce "Nákup nových věcných prostředků požární ochrany a zásahových oděvů pro JSDH Mařatice" je spolufinancována Zlínským krajem.

cz-zk.jpg

-JP-