Dobrovolní hasiči z Mařatic dostanou nové vysílačky i oděvy

dýchací přístroje - hasiči - kopie.jpg Nákup prostředků požární ochrany a osobních ochranných prostředků pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Mařatice schválila na své schůzi dne 30. května rada města.

Hasiči dostanou nové vysílačky i zásahové oděvy v celkové hodnotě 114 tisíc korun, přičemž polovinu nákladů pokryje dotace Zlínského kraje. K dodání nových prostředků hasičům by mělo dojít v průběhu roku.

„Obměnu techniky a zásahových prostředků u jednotek dobrovolných hasičů se snažíme provádět průběžně, jak nám dovolí finanční možnosti. Záměrem je modernizace vybavení a zvýšení akceschopnosti členů jednotek dobrovolných hasičů, kteří jsou mnohdy při řešení mimořádných událostí důležitou složkou,“ komentoval věc starosta města Stanislav Blaha.

V posledních letech hasiči z Jarošova a Vések obdrželi nové radiostanice a přenosná čerpadla. Hasiči z Mařatic se zase nedávno dočkali nových dýchacích přístrojů.

Město Uherské Hradiště na základě požárního zákona aktuálně zřizuje 5 jednotek dobrovolných hasičů (Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Míkovice a Vésky). Ty zasahují na území města zejména mimořádných událostech, například při odstraňování následků živelních pohrom, a dále také při požárech budov nebo polního porostu. Členové jednotek, zřízených městem, se také aktivně podílejí na přípravě mládeže, organizaci společenských akcí v jednotlivých městských částech nebo při úklidu veřejných prostor v rámci celorepublikových akcí.

-JP-