Dočasná nedostupnost systémů

IT V sobotu 19.02.2022 proběhne na MěÚ Uherské Hradiště výměna některých IT technologií.

Tato výměna bude mít za následek dočasnou nedostupnost systémů a služeb poskytovaných technologiemi městského úřadu.

Jedná se např. o následující systémy a služby:

  • webové stránky města,
  • encyklopedii města,
  • GIS města,
  • web Hradiště chytře,
  • rezervační systémy pro občany a pro autoškoly
  • elektronický katalog sociálních služeb

Předpokládaná doba výpadku bude v sobotu cca 8 hodin, a to od 10.00 do 18.00 hodin.