Dočasná nedostupnost některých systémů a služeb

IT V sobotu 23. 1. 2021 proběhne na MěÚ Uherské Hradiště výměna IT technologií ochrany perimetru.

Tato výměna bude mít za následek dočasnou nedostupnost některých systémů a služeb poskytovaných technologiemi městského úřadu. Bude se jednat o veškerou komunikaci z úřadu do veřejného internetu a z veřejného internetu do úřadu.

Jedná se např. o e-maily, webové stránky města, encyklopedie města, GIS města, rezervační systémy pro občany a pro autoškoly apod.

Předpokládaná doba výpadku bude v sobotu cca 2 – 6 hodin, a to od 9:00 do 15:00 hodin. Ve výjimečných případech může vzhledem k rozsahu prováděných prací a nutnosti spolupráce s externími subjekty u některých služeb dojít k výpadku již v pátek 22. 1. 2021 od 14:00 hodin, k drobným výpadkům může docházet až do pondělí 24. 1. 2021.

Dále v této souvislosti upozorňujeme na možnou dočasnou nefunkčnost rezidentních karet pro parkování na parkovištích se závorovým systémem.

Provoz stěžejních systémů jako je např. web města se budeme snažit omezit na co nejkratší dobu.