Dohoda o rozsahu "Muzea totality" schválena

Muzeum totality-1 Zastupitelstvo města Uherské Hradiště schválilo dne 10. dubna 2017 uzavření dohody o rozsahu prostor pro potřeby vybudování tzv. muzea totality v bývalé věznici mezi městem Uherské Hradiště, Ministerstvem kultury ČR, Zlínským krajem a Okresním soudem Uherské Hradiště.

Dvě stále expozice

V objektu bývalé věznice v Uherském Hradišti budou instalovány dvě stálé expozice. Muzeum totalitních režimů, jehož přípravu a realizaci má na starosti Moravské zemské muzeum Brno a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, a expozice s pracovním názvem Železná opona, kterou realizuje Slovácké muzeum. Na této koncepci již nyní pracuje tým obou muzejních institucí sestavený z renomovaných odborníků. 

V dohodě o rozsahu prostor expozicí se vyčleňují prostory napříč třemi podlažími – v té části komplexu, kde je kaple, samotky a přilehlé chodby s místnostmi. Celkově se předběžně počítá s rozsahem kolem 2000 m2 pro potřeby muzea.

Zatím byla uskutečněna změna příslušnosti hospodařit s věznicí z Okresního soudu v Uherském Hradišti na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Podpis výše zmiňované dohody je dalším krokem. Následně zabezpečí ÚZSVM studii s vyčíslením nákladů na vybudování tzv. muzea totality a dále na optimalizaci rozmístění státních institucí v Uherském Hradišti včetně vyčíslení jejich budoucích provozních nákladů i vyjádření ekonomické výhodnosti. 

Menší expozice bude zatím v Redutě 

V menší formě bude expozice Věznice Uherské Hradiště od 27. dubna umístěna ve výstavních prostorech podkroví Reduty.

Muzeum totality-2

Obsahově je výstava zaměřena především na historii objektu věznice a připomínku zločinů nacistické a komunistické zvůle páchaných na vězních. Součástí výstavy jsou záběry z věznice, která v tuto chvíli není pro veřejnost zpřístupněna. Návštěvník se tak může pomyslně projít nejen věznicí a po vězeňském dvoře, ale díky záběrům z dronu si vytvoří konkrétní představu o rozsahu celého vězeňského objektu. Videozáběry budou doplněny o audionahrávky – rozhovory s bývalými politickými vězni.

"Expozici jsme zatím umístili do prostor, které jsou v majetku města Uherské Hradiště, abychom umožnili veřejnosti informovat se o výše zmíněných tématech do doby, než bude za podobným účelem zřízena stálá expozice přímo v objektu bývalé věznice," řekl starosta města Stanislav Blaha.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz