Veřejné dokumenty

Předpisy města

 

Rozpočet města

V téhle složce najdete dokumenty k rozpočtům města.

 

Usnesení orgánů města

 

Územní plánování

 

Výroční zprávy městského úřadu

Zde naleznete ucelený statistický přehled o hospodaření města a jednotlivých odborů městského úřadu Výroční zprávu zpracovává za celý Městský úřad Útvar kanceláře starosty vždy nejpozději do 30. dubna následujícího roku, a to na základě podkladů vyžádaných u jednotlivých odborů úřadu.