Dominantou hřiště Na Splávku bude „hrad“

IMG_9329.JPG Dětská hřiště v Uherském Hradišti jsou velmi častým tématem diskusí s veřejností a stojí v popředí zájmu obyvatel města. Nyní se nově opraveného a vybaveného hřiště dočkají občané s dětmi v samotném centru města. Hřiště Na Splávku ožije novými prvky i moderní úpravou povrchu.

Na dětském hřišti Na Splávku bude kompletně odstraněna stávající zpevněná plocha a místo nově pokryje betonová dlažba, na kterou budou položeny pryžové dlaždice. Stěžejní ale budou nové herní prvky. Dominantou dětského hřiště se stane hrad, který má symbolizovat královské město Uherské Hradiště. Centrální prvek je vyroben z kovu a tvrzených plastů a je řešen jako multifunkční. Kombinuje totiž prolézací a šplhací prvky k rozvoji pohybových dovedností dětí. Použité materiály všech herních prvků jsou vysoce odolné, bezpečné, barevně stálé, což minimalizuje náklady na následnou údržbu. Kromě hradu se děti dočkají ještě nového kolotoče, pískoviště a řetězové houpačky. Na hřišti je několik stávající herních prvků, které zůstanou zachovány; rozmístění všech pak bude respektovat povinné ochranné zóny jednotlivých herních prvků.

Město Uherské Hradiště v roce 2016 si nechalo zpracovat aktualizaci koncepce dětských hřišť a sportovišť v Uherském Hradišti. „Právě na základě této koncepce byla doporučena také celková modernizace hřiště Na Splávku. Protože se hřiště nachází v historické části města, byl projekt podrobně projednán s útvarem městského architekta,“ uvedl člen rady města František Elfmark. Hřiště opraví a vybaví firma GARTENSTA PLUS s.r.o. za takřka 1,5 milionu korun.

Problematika dětských hřišť je veřejností pozorně sledována a často připomínkována. „Snažíme se jak o celoroční údržbu hřišť, tak také o zvyšování komfortu na jednotlivých hřištích. Město má zaměstnance, který průběžně stav dětských hřišť kontroluje a zajišťuje případné menší opravy. Osvědčuje se nám internetová aplikace „Zlepši své město“, díky které dokážeme pružně reagovat na požadavky a podněty uživatelů, za velký přínos považuji také spolupráci s místními komisemi jednotlivých městských částí nebo také využívání pracovníků veřejně prospěšných prací k údržbě a úklidu hřišť, “ nechal se slyšet starosta města Stanislav Blaha.

Kromě modernizace dětského hřiště Na Splávku má město aktuálně zpracován projekt na modernizaci sportoviště na Sadové ulici v Mařaticích. Dále budou dokončena dětská hřiště na Štěpnické č.p.1095 a ve Staré Tenici č.p.1200. Město má v plánu také zpracování projektů na dětská hřiště na ulicích V. Vaculky (Mařatice), ul.  Zahradní a na Markově v Jarošově a sportoviště na sídlišti Mojmír.

Nově jsme otevřeli multifunkční sportoviště na sídlišti 28. Října, v provozu je od 20. 4. 2018. Na místě bylo odstraněno stávající sportoviště, došlo k úpravě zpevněné plochy, byly položeny nové podkladní konstrukce včetně nové betonové desky a asfaltového koberce a položen byl také nový umělý, monolitický, vodopropustný povrch PUR EDPM. Na hřišti jsou umístěny dvě branky na různé typy sportovních aktivit. Sportoviště bylo také nově oploceno. Cena činila 804 tisíc korun.

IMG_9331.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz