Doporučení k cestám do zahraničí

train.jpg Doporučení k cestám do zahraničí po vyhlášení nouzového stavu v souvislosti se šířením koronaviru ve světě.

V návaznosti na usnesení o vyhlášení nouzového stavu rozhodla vláda o přijetí krizových opatření včetně zákazu cestování do rizikových zemí. 

Vláda usnesením č. 194 ze dne 12. března 2020 vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav od 12. 3. 2020 od 14 hodin na dobu 30 dnů. 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vstupují v platnost následující opatření:

zákaz vstupu pro všechny cizince přicházející z rizikových oblastí, s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR

zákaz občanům ČR a cizincům s trvalým nebo s přechodným pobytem nad 90 dnů na území ČR vstupu do rizikových oblastí

Státy světa s vysokým rizikem přenosu nákazy jsou pravidelně zveřejňované na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vláda rozhodla o znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích ČR

Vnitřní hranice s Rakouskem a Německem lze překračovat pouze v určených místech, a to bez časového omezení. Osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména pendleři, mohou hranice překračovat také v dalších místech uvedených níže, a to v době od 5:00 do 23:00.
Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky jsou uvedena na webu Ministerstva vnitra.

Od soboty lze cestovat za hranice pouze osobními automobily, přeshraniční osobní autobusová, vlaková nebo lodní doprava se pozastavuje. Nová opatření se dotknou i mezinárodní osobní letecké dopravy.

Více informací na webu Ministerstva dopravy.

Zdroj: web Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Kontakty na odpovědnou osobu