Dopravní infrastruktura

V této části naleznete informace týkající se oprav komunikací, jejich čištění a údržby.

Cyklopruhy na ulici Stará Tenice

Informace k novým dopravním pruhů pro cyklisty.