Dopravní kolapsy na Moravním mostě nezpůsobuje město

most.jpg TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ Za složitou dopravní situaci při plošné výměně obrusné vrstvy silnice na Moravním mostě nemůže město Uherské Hradiště. Oprava je plánovanou akcí Ředitelství silnic a dálnic. Jedná o silnici I. třídy, kdy město má velmi omezené možnosti průběh prací ovlivňovat.

„Jsem rád, že se vozovka na mostě opravuje, ale takřka kolapsovým dopravním stavům se dalo aspoň částečně předejít. Nyní jsme to my, koho řidiči ze složité situace obviňují, zdůrazňuji, že neprávem,“ vyjádřil se starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Tuto opravu nebylo možné realizovat bez dopravního omezení, které však bylo s ohledem na dopravní význam dotčené silnice minimalizováno. Byla připravena etapizace prací při trvalém zajištění obousměrného průjezdu vozidel v zúženém  silničním profilu.

Stavební práce zhotovitel rozdělil na tři dny, což je nezbytné minimum z důvodu zachování trvalého průjezdu vozidel i dodržení technologických postupů opravy.

Ze strany města byla zajištěna operativní změna režimu – vypnutí světelného signalizačního zařízení. Vypnutí světelné signalizace je však nutné přizpůsobit aktuálnímu rozsahu dopravního omezení.

„Řidiči nás doslova zahrnuli stížnostmi a dotazy ohledně světelné signalizace, a ačkoliv povinnost vypnutí semaforů byla rozhodnutím KÚ Zlínského Kraje uložena zhotoviteli, řešili jsme ji nakonec my,“ řekl starosta. Firma si podle jeho slov měla v dostatečném předstihu vypnutí zajistit. „Tato povinnost je uvedena i v technické zprávě k uzavírce a dopravnímu značení, takže o této povinnosti byla firma informována,“ dodal Stanislav Blaha.

Situaci se semafory tedy nakonec řešilo město ve spolupráci s PČR. Křižovatku silnice I/55 (Velehradská tř.) s místní komunikací na ul. Svatojiřské nábřeží nebylo možné řešit jako neřízenou v době, kdy byla křižovatka průjezdná. Bylo nutné zachovat a řídit vjezd a výjezd vozidel do a z ulice Svatojiřské nábřeží. Nyní je v době uzavření napojení ul. Svatojiřské nábřeží řízení této křižovatky vypnuto, aby byl plynulejší průjezd vozidel na hlavním tahu.

Víme, že dochází k výraznému snížení komfortu průjezdu dotčenou lokalitou, nicméně věříme, že i přes krátkodobé dopravní omezení a zhoršení dopravní situace bude mít plošná oprava povrchu vozovky dlouhodobý pozitivní dopad pro průjezd vozidel na hlavním silničním tahu ve městě.  

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz