Dopravní omezení v ulici U Moravy

V termínu od 29. 8. do 26. 11. bude v ulici U Moravy společnost Montgas rekonstruovat plynovou stanici. Z technických a bezpečnostních důvodů budou práce spojeny s omezením průjezdu vozidel. Po dobu uzavírky bude ulice U Moravy zaslepena s příjezdem a výjezdem vozidel pouze z a do ulice Moravníky.

Harmonogram dopravních omezení:

29. 8. – 23. 9.

Průjezd vozidel uzavřen

s výjimkou dnů 9. – 11. 9. (Slovácké slavnosti vína a otevřených památek)

26. 9. – 30.9.

Průjezd vozidel povolen

3. 10. – 28. 10.

Průjezd vozidel uzavřen

31. 10. – 26. 11. 

Průjezd vozidel povolen

Svoz komunálního odpadu v ulici bude po celou dobu stavebních prací zajištěn.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz