Dopravní omezení v ulici U Moravy

V termínu od 29. 8. do 26. 11. bude v ulici U Moravy společnost Montgas rekonstruovat plynovou stanici. Z technických a bezpečnostních důvodů budou práce spojeny s omezením průjezdu vozidel. Po dobu uzavírky bude ulice U Moravy zaslepena s příjezdem a výjezdem vozidel pouze z a do ulice Moravníky.

Harmonogram dopravních omezení:

29. 8. – 23. 9.

Průjezd vozidel uzavřen

s výjimkou dnů 9. – 11. 9. (Slovácké slavnosti vína a otevřených památek)

26. 9. – 30.9.

Průjezd vozidel povolen

3. 10. – 28. 10.

Průjezd vozidel uzavřen

31. 10. – 26. 11. 

Průjezd vozidel povolen

Svoz komunálního odpadu v ulici bude po celou dobu stavebních prací zajištěn.