Doručování důchodů

IMG_2813.JPG Vážení občané, město Uherské Hradiště vzneslo dotaz u České pošty ohledně možnosti doručení důchodu do domu.

Reakce České pošty je tato:

V současné situaci lze důchod v individuálních případech doručit.  Je potřeba zavolat na poštu a požádat o doručení důchodu domů. Poštovní doručovatel důchod doručí, i když bývá jinak vyzvedáván na poště. Příjemce důchodu musí předložit doklad totožnosti a musí mít při přebírání důchodu chráněný nos a ústa rouškou či jiným prostředkem. 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Lumír Lacka

T: 572 525 125
M: 724 191 861
E: Lumir.Lacka@mesto-uh_cz