Doručování zásilek občanům s trvalým pobytem v sídle ohlašovny

Informace o doručování zásilek osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště.

Městský úřad Uherské Hradiště nepřebírá žádnou korespondenci určenou pro občany s evidovaným trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Masarykovo náměstí 19. Pouze umožňuje uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoliv zásilky samé (v souladu s § 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením se vyvěšují ve vitríně vedle hlavního vchodu do budovy městského úřadu.
Pro vydání oznámení a výzvy se obraťte na pracoviště Podatelny a informací v budobě městského úřadu, Masarykovo náměstí 19.

Samotné doporučené zásilky jsou ukládány na pobočce České pošty, Masarykovo náměstí 12, Uherské Hradiště. Obyčejné zásilky se neukládají a vrácí odesílateli.

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy:

pdf.pngInformační leták MV ČR - trvalý pobyt na ohlašovně, soubor typu pdf, (255,2 kB)

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor organizační správy a informatiky
Oddělení spisové služby
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jindřich Stašek

T: 572 525 135
E: Jindrich.Stasek@mesto-uh_cz