Dotace a granty v oblasti kultury

Odkazy pro aktuální přehled dotačních výzev

Na níže uvedených odkazech naleznete aktuálně vyhlášené granty a dotace pro oblast kultury:

Zlínský kraj: Dotace a granty

Ministerstvo průmyslu a obchodu: Dotace a granty

Ministerstvo kultury: Dotace a granty

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Renata Prokešová, DiS.

T: 572 525 624
E: Renata.Prokesova@mesto-uh_cz