Dotace a granty 2021 - Zlínský kraj

Dotace z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA

Bližší informace naleznete v odkaze:

Výzva k předložení žádostí o dotaci z Fondu Zlínského kraje - sekce KULTURA, na období od 1. 1. 2021 do 31. 8. 2021.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Renata Prokešová, DiS.

T: 572 525 624
E: Renata.Prokesova@mesto-uh_cz