Dotační program - Zlínský kraj

Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu - 2. kolo.

Cílem Programu je rozvoj významných kulturních aktivit a akcí regionálního významu tj. vztahujících se k místní komunitě Zlínského kraje, které svým významem zásadně propagují Zlínský kraj. Důvodem poskytnutí dotace je zachování, rozvoj a propagace kulturního života na území Zlínského kraje. V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady:

  • přínos realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic a využití kulturních památek Zlínského kraje,
  • obohacení kulturního života Zlínského kraje (všech skupin obyvatel, včetně zdravotně postižených),
  • návaznost projektu na regionální, krajská a celorepubliková kola soutěží a přehlídek.

Ve lhůtě od 2. 5. 2022 do 13. 5. 2022 do 10:00 hodin (pro akce s termínem konání od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 2) je nutné žádost doručit na adresu: Zlínský kraj, Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor kultury a památkové péče, třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, popř. zaslat pomocí datové schránky (ID datové schránky Zlínského kraje: scsbwku.

Bližší informace týkající se této vyhlášené výzvy Zlínským krajem na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu naleznete v odkaze zde.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor kultury, školství a sportu
Oddělení kultury a cestovního ruchu
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Bc. Renata Prokešová, DiS.

T: 572 525 624
E: Renata.Prokesova@mesto-uh_cz