Dotace města v roce 2021

5321.jpg V prvním pololetí roku 2021 rozdělilo město Uherské Hradiště na dotacích celkem 21 milionů korun. Žádosti o dotace na druhé pololetí budou přijímány od začátku dubna do konce května.

V rámci vyhlášených dotačních programů, ze kterých jdou dotace do oblastí mládeže a vzdělávání, sportu, kultury a cestovního ruchu, životního prostředí či obnovy historické architektury město Uherské Hradiště v první polovině roku 2021 podpořilo celkem 56 projektů ve výši 2,4 milionu korun. Rozhodli o tom zastupitelé na svém zasedání dne 22. února. Prostřednictvím individuální dotace bylo dále podpořeno 10 projektů ve výši 14,9 milionů korun a v rámci dlouhodobé spolupráce byl podpořen 1 projekt dotací ve výši 3,7 milionu korun. Celkem se tedy jednalo o částku 21 milionů korun.

„Nelehká doba se projevila i na množství žádostí o poskytnutí podpory na realizaci projektů a akcí pro veřejnost, v porovnání s prvním pololetím loňského roku se počet plánovaných akcí ve všech oblastech snížil. Přesto bych tímto chtěl poděkovat všem spolkům a organizacím za dlouhodobou přízeň a spolupráci. V této nelehké době musíme bohužel upustit od osobního setkání, která jsme v posledních letech rádi při příležitosti předání dotací organizovali,“ poznamenal starosta města Stanislav Blaha.

Dotace z rozpočtu jsou řízeny takto:

1. účel stanovený městem (peněžní fondy)

2. účel stanovený žadatelem (individuální žádosti na jiný účel než dle fondů)

3. účel stanovený zvláštním právním předpisem

4. příspěvky městem zřízeným příspěvkovým organizacím

Podporou spolků, organizací i jednotlivců chce město deklarovat, že jsou pro ně důležití.

„Jsou to právě oni, kdo pomáhá pozvedat úroveň života ve městě, a my jsme rádi, že jim tyto prostředky můžeme poskytnout.  Podpora činností spolků a organizací je pro město i v covidem ovlivněné době neodmyslitelná, jde nám o společný zájem, kterým je co možná nejrychlejší a nejschůdnější návrat k normálnímu životu. Pokud k tomu pomohou také příspěvky od města, pak splní svůj účel,“ potvrdil starosta.  

Programy na 2. pololetí budou zveřejněny na úřední desce města po celý měsíc březen, žádosti o dotace budou pak přijímány od začátku dubna do konce května (1. 4 – 31. 5. 2021).

Pro média: audio - starosta města Uherské Hradiště Ing. Stanislav Blaha: 

2021-02-23 - Dotace - podpora spolků - Starosta Ing. Stanislav Blaha.mp3, soubor typu mp3, (660,12 kB)

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz