Dotace města v roce 2021 přesahují 27 milionů korun

IMG_5340.JPG V roce 2021 rozdělilo město Uherské Hradiště na dotacích celkem 27,5 milionu korun. Žádosti o dotace na první pololetí příštího roku budou přijímány od 14. října do konce listopadu 2021.

V rámci vyhlášených dotačních programů, ze kterých jdou dotace do oblastí mládeže a vzdělávání, sportu, kultury a cestovního ruchu, životního prostředí, sociálních služeb či obnovy historické architektury město Uherské Hradiště v první polovině roku 2021 podpořilo celkem 76 projektů ve výši 4,97 milionu korun. Prostřednictvím individuální dotace bylo dále podpořeno 18 projektů ve výši 15,23 milionů korun a v rámci dlouhodobé spolupráce byl podpořen 1 projekt dotací ve výši 3,7 milionu korun. Za první pololetí roku se tedy jednalo o celkovou částku 23,9 milionů korun.

Ve druhé polovině roku 2021 podpořilo město v rámci jednotlivých programů město spolky, kluby, organizace a další subjekty částkou 2,46 milionu korun, jednalo se o 61 projektů a na individuální dotace putovala částka 1,19 milionu korun, kterou bylo podpořeno 8 projektů. Celkem tedy v roce 2021 rozdělilo město Uherské Hradiště na dotacích 27,5 milionu korun.

Dotační programy pro poskytování dotací v 1. pololetí 2022: 

Zastupitelstvo města schválilo dne 6. 9. 2021 program pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí na 1. pololetí 2022:

a) pro obnovu historické architektury,

b) pro životní prostředí,

c) pro mládež a vzdělávání,

d) pro sport,

e) pro kulturu a cestovní ruch,

f) pro oblast bydlení - úvěry

V souladu s platnými Zásadami pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z prostředků města Uherské Hradiště, jsou dotace poskytovány 2x ročně, a to prostřednictvím jednotlivých programů.

Pro 1. pololetí 2022 je finanční krytí dotačních programů následující:

Dotační program obnovy historické architektury 362 000 Kč

Dotační program životního prostředí 56 500 Kč

Dotační program mládeže a vzdělávání 155 000 Kč

Dotační program sportu 1 753 000 Kč

Dotační program kultury a cestovního ruchu 324 000 Kč

Fond rozvoje bydlení – úvěry 7 769 500 Kč

Zahájení podávání žádostí o dotace pro I. pololetí roku 2022 bude ve čtvrtek 14. 10. 2021, ukončení podávání žádostí bude v úterý 30. 11. 2021. 


AUDIO pro média: 2021-09-06 starosta Ing. Stanislav Blaha - dotace.mp3


Jan Pášma, tiskový mluvčí města Uherské Hradiště