Dotace města v roce 2022

5321.jpg Přes 31 milionu korun rozdělilo v letošním roce na dotacích město Uherské Hradiště. Oproti loňskému roku je to o 3,6 milionu korun víc. Žádosti o dotace na první pololetí příštího roku budou přijímány od 13. října do 29. listopadu.

V rámci vyhlášených dotačních programů, ze kterých jdou dotace do oblastí mládeže a vzdělávání, sportu, kultury a cestovního ruchu, životního prostředí, sociálních služeb či obnovy historické architektury, podpořilo město Uherské Hradiště v první polovině roku 2022 celkem 73 projektů ve výši 5 589 300 korun. Prostřednictvím individuální dotace bylo dále podpořeno 24 projektů ve výši 17 933 000 korun a v rámci dlouhodobé spolupráce byl podpořen 1  projekt dotací ve výši 3, 725 milionu korun. Celkem se tedy jednalo o částku 27 247 300 korun.

Ve druhém pololetí roku 2022 podpořilo město v rámci jednotlivých programů město spolky, kluby, organizace a další subjekty částkou 3 174 413 korun, jednalo se o 59 projektů a na individuální dotace putovala částka 751 000 korun, kterou byly podpořeny 4 projekty. Celkem tedy v roce 2022 rozdělilo město Uherské Hradiště na dotacích 31 172 713 korun.

„Oproti loňskému roku jsme na dotacích rozdělili o 3,6 milionu korun víc. Tímto bych chtěl všem spolkům a organizacím za jejich aktivity, ale i přízeň a spolupráci s městem poděkovat. Podporou akcí folklorních souborů, sportovních klubů, tělovýchovných jednot, různých spolků, ale i jednotlivců, chceme každoročně deklarovat, jak jsou pro město důležití, neboť jsou to právě oni, kdo pomáhá pozvedat úroveň života ve městě.  Jsme rádi, když jim můžeme tyto prostředky poskytnout,“ sdělil starosta města Stanislav Blaha. 

Foto: ilustr. město Uherské Hradiště

Audio pro novináře: starosta Ing. Stanislav Blaha - dotace.mp3, soubor typu mp3, (776,25 kB)

-JP- 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz