Dotační program na podporu rozvoje kultury a cestovního ruchu pro II. pol. 2021

Lhůta pro doručení žádostí je do konce května 2021.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlásilo město Uherské Hradiště pro II. pololetí roku 2021 dotační program na podporu rozvoje kultury a cestovního ruchu.

Více informací naleznete zde.