Dotační programy města Uherské Hradiště pro I. pololetí 2020

Poznámka 2019-10-23 084837.png

Město Uherské Hradiště, s cílem podpořit aktivity subjektů na území města nebo s územím města související, vyhlašuje pro I. pololetí 2020 dotační programy na:

-          podporu obnovy historické architektury města Uherské Hradiště

-          podporu činností v oblasti životního prostředí

-          podporu rozvoje aktivit pro mládež a vzdělávání

-          podporu rozvoje sportu

-          podporu rozvoje kultury a cestovního ruchu

-          podporu sociálních a navazujících služeb

-          podporu rozvoje bydlení města Uherské Hradiště

Termín přijímání žádostí o poskytnutí dotace pro I. pololetí 2020 je stanoven od 10.10.2019 do 09.12.2019.

Informace o dotačních programech, pravidla pro poskytnutí dotace, vzor žádosti, veřejnoprávní smlouvy, naleznete ZDE.   

Nezávisle na vyhlášených dotačních programech mohou být podávány individuální žádosti na podporu projektů, akcí, které nejsou podporovány žádným dotačním programem. Příjem individuálních žádostí probíhá celoročně.

Kontakty na odpovědnou osobu

Ekonomický odbor
Oddělení rozpočtů a financování
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Ivana Martináková

T: 572 525 214
M: 731 687 992
E: Ivana.Martinakova@mesto-uh_cz