DOTAZNÍK k Projektu regenerace veřejných prostranství sídliště Louky a Markov v Jarošově

Město Uherské Hradiště připravuje Projekt regenerace veřejných prostranství na sídlišti Louky a Markov v Jarošově. V rámci projektu bude provedena obnova chodníků, parkovacích míst, zeleně, veřejného osvětlení, mobiliáře, sportovních a dětských hřišť.

Chceme, aby navrhované změny na zlepšení prostředí vycházely především z potřeb a představ obyvatel sídliště. Proto prosíme obyvatele tohoto sídliště o vyplnění dotazníku, který bude využit při zpracování vlastního projektového záměru regenerace sídliště.

Probíhá zpracování odpovědí. Dotazník již není možné vyplnit.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar městského architekta
Oddělení rozvoje města
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jaroslav Bičan

T: 572 525 243
M: 728 216 410
E: Jaroslav.Bican@mesto-uh_cz