Dotazníkové šetření: Koncepce rozvoje cestovního ruchu

Vyplnění dotazníku je zcela anonymní a nezabere Vám déle než 10 min.

Město Uherské Hradiště zpracovává novou Koncepci rozvoje cestovního ruchu

Město Uherské Hradiště právě zpracovává novou Koncepci rozvoje cestovního ruchu, v rámci které nyní  probíhá dotazníkové šetření. V rámci přípravy Koncepce bychom proto rádi znali názor Vás, obyvatel města k rozvoji cestovního ruchu a postojům k návštěvníkům města.

V případě, že žijete v Uherském Hradišti nebo v jeho okolí, velmi rádi bychom Vás požádali o Vaši aktivní účast na  tomto průzkumu. Vaše účast v rámci tohoto šetření nám  pomůže k vytvoření koncepce, jejíž výslednou podobu tak můžete svým názorem ovlivnit. Vyplnění dotazníku je zcela anonymní a nezabere Vám déle než 10 min.

Dotazníkové šetření můžete vyplnit na tomto odkaze: https://www.surveymonkey.com/r/rezidenti_UH.

Děkujeme vám za spolupráci.